Datas integritetsinformation

 

Denna information om integritetsskydd förklarar när och varför vi samlar in personuppgifter, hur vi använder sådan information och hur vi skyddar sådan information och dina tillhörande rättigheter.
Vi behandlar och överför dina personuppgifter på juridisk grund, särskilt för att uppfylla avtalsenliga krav, för legitima intressen eller baserat på ditt samtycke.
Vi kommer alltid att följa den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) när vi hanterar dina personuppgifter. Syftet och den rättsliga grunden nämns separat för alla funktioner på vår webbplats.

Ansvarig controller

MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H.,
Fürstenweg 77a, 6020 Innsbruck, Österrike, tel .: +43 5 77 88, kontor [på] medel.com
Lokal kontakt: office.xy [at] medel.com
Den ansvariga dataskyddsombudet kan kontaktas direkt på privacy.country [at] medel.com eller genom att lägga till attn. Dataskyddsansvarig till postadressen ovan.
Dina rättigheter
Du har rätt till tillgång, rätten till rättelse, radering, begränsning av behandlingen, dataportabilitet och rätten att invända. Om databehandling kräver ditt samtycke kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke till framtida användning. Du har också rätt att klaga till den relevanta dataskyddsmyndigheten.

Retentionstid

Dina data kommer att raderas så snart lagring inte längre krävs (t.ex. uppfylla lagkrav om lagring, generering, verkställande eller försvar av lagkrav). Vi kan också anonymisera dina data istället för att ta bort dem. I detta fall kommer information som är lämplig för att bestämma din identitet raderas oåterkalleligt.

Dataöverföring

Vi använder inte dina personuppgifter för affärsändamål. Vi använder tjänsteleverantörer för att driva våra internetsidor eller för t.ex. e-posttjänster, autentisering eller webbanalys. Dessa tjänsteleverantörer kan få kunskap om dina personuppgifter. Vi är försiktiga när vi väljer våra tjänsteleverantörer, särskilt när det gäller dataskydd och datasäkerhet, och vidtar alla åtgärder som krävs enligt dataskyddsbestämmelser.

Din mentor informerar MED-EL om att upprätta kontakt och vidarebefordra dina allmänna kontaktuppgifter till MED-EL. Ämnen som diskuteras kommer att förbli konfidentiella mellan dig och din mentor.

När du besöker vår webbplats

När du besöker vår webbplats samlar vi in ​​följande information: Namnet på den besökta webbplatsen, den begärda filen, datum / tid, nedladdad datavolym, meddelande om framgångsrik hämtning, webbläsartyp / version, operativsystem, den tidigare besökta webbplatsen och IP adress. Rättslig grund: Berättigade intressen – Art. 6 (1) f GDPR – Säker hantering av webbplatsen.

Marknadsändamål

För vårt marknadsföringssyfte förbehåller vi oss rätten att behandla följande information: för- och efternamn, e-postadress, ålder (valfritt). Vi kommer att använda dessa data för att skicka erbjudanden och information om våra tjänster och frivilliga undersökningar. Rättslig grund: Samtycke – Art. 6 (1) a och legitima intressen – 6 (1) f GDPR.

Vår webbplats erbjuder följande funktioner:

Kontaktformulär

Du kan kontakta MED-EL direkt (t.ex. för att fråga om våra produkter, begära support osv.) Genom att fylla i vårt kontaktformulär. Kontakt upprättas normalt via e-post. När du skickar in kontaktformuläret kommer följande data från de ifyllda fälten att behandlas: Förnamn, efternamn (valfritt), e-postadress, data angående begäran.
Syfte: Besvara / hjälpa dig med din förfrågan
Rättslig grund: Utförande av ett kontrakt och / eller ingå ett avtal – Art. 6 (1) b GDPR

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev och adresslistor för att få information om våra produkter och tjänster. Följande data kommer att användas: Namn, e-post, analys av användarens beteende (t.ex. att öppna e-post, klicka på länkar). Du kan avsluta prenumerationen när som helst (“opt-out”). En länk ingår i varje nyhetsbrev.
Vi distribuerar vårt nyhetsbrev med tjänsteleverantören ”Salesforce”. Salesforce.com, The Landmark @ One Market Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105, USA.

Information om datasekretess

Salesforce är certifierat enligt Privacy-Shield-Framework som garanterar att europeiska dataskyddskrav uppfylls. Leverantören kan använda dina data i pseudonymerad form, dvs utan anslutning till en specifik användare, för att optimera och förbättra sina tjänster (t.ex. teknisk förbättring av distribution och visning av nyhetsbrev, eller för statistiska ändamål). Leverantören kommer inte att använda dina uppgifter för att kontakta dig eller vidarebefordra dina uppgifter till tredje part.
Syfte: Information om MED-EL-specifika ämnen, produkter och tjänster
Rättslig grund: Samtycke – Art. 6 (1) a GDPR och legitima intressen – Art. 6 (1) f DSGVO – Marknadsändamål.

Användarkonto / registrering

Du kan komma åt icke-offentlig information (t.ex. nedladdning av programvara, ytterligare tjänster som eLearning) genom att registrera dig på vår webbplats. För autentisering för åtkomst till icke-offentliga eller personliga tjänster använder MED-EL programvarukomponenten Auth0 som kräver överföring av din e-postadress och lösenord för en säker inloggningsprocess. Se https://auth0.com/terms/