Lina_Pic_Web

” Sedan jag fick mitt implantat har mitt självförtroende blivit bättre, nu kan jag prata i telefonen med min familj. ”

Lina, Nacka, Stockholm, Sweden, Kontakta Lina

” Sedan jag fick mitt implantat har mitt självförtroende blivit bättre, nu kan jag prata i telefonen med min familj. ”

Lina, Nacka, Stockholm, Sweden, Kontakta Lina

Hörselimplantat

Vad är ett hörselimplantat?

Ett hörselimplantat kan ersätta hörselsinnet på elektronisk väg. Ett hörselimplant är en lösning när hörapparaten inte längre räcker till. Det finns fyra typer av hörselnedsättningar.

Ett hörselimplantat består av två delar – ett implantat som sitter intakt under huden och en ljudprocessor som sitter utanpå. Ljudprocessorn bärs på huvudet eller bakom örat. En mikrofon inuti processorn fångar upp ljud och omvandlar de till elektriska impulser. En spole skickar impulserna vidare till implantatet.

Implantatet är inopererat och sitter intakt under huden. Ett hörselimplantat kringgår de delar i örat som inte fungerar. Ett cochleaimplantat kringgår de saknade eller skadade hårcellerna i innerörat och ger en direktstimulering av hörselnerven, som skickar information till hjärnan där de tolkas som ljud. Ett mellanöreimplantat kringgår de saknade eller icke-fungerande delarna i mellanörat.

Vad är skillnaden mellan ett hörselimplantat och en hörapparat?

Hörselimplantat fungerar på ett helt annat än hörapparater. Hörapparater förstärket ljudet och gör det högre, men starkare innebär inte alltid att det blir tydligare.

Ett hörselimplantat ersätter de delar i örat som inte fungerar på elektronisk väg.

Hörapparater fungerar bara när örat är intakt och hjärnan kan ta emot en del av ljudsignalerna. Implantat hjälper även när delar av örat inte är intakt. Har du frågor om livet med hörselimplantnat? 
Kontakta en HearPeers Mentor 

ME_145

Vad finns det för risker med en hörselimplantatoperation?

En hörselimplantation är en rutinoperation och riskerna är jämförbara med andra rutinmässiga kirurgiska ingrepp. Din läkare kommer att prata med dig om individuella riskrer.

Länken nedan innehåller användbar information om cochleaimplantat och andra implantat. 

Kontakta en

HearPeers Mentor