Elektroakustisk stimulering  

De elektroakustiska stimuleringssystemet (EAS) kombinerar teknologin från ett cochleaimplantat med en hörapparat. Den är designad för personer med partiell hörselnedsättning som kan höra lågfrekventa ljud men inte höga frekvenser. 

Personer med partiell hörselnedsättning kan troligen höra bra när de pratar med en person i en tyst miljö, men har svårt att följa samtal i bullriga miljöer. Manliga röster är oftast lättare att uppfatta än kvinnoröster.

Doctor_Senior_patient_iStock_227504Medium

Hur fungerar elektroakustisk stimulering?  

Cochleaimplantat-komponenten stimulerar den del av din cochlea som ansvarar för de högfrekventa ljuden, medan ”hörapparat-delen” utnyttjar din naturliga resthörsel genom att höja volymen på de lågfrekventa ljuden. Tillsammans täcker de hela hörselspektrumet.

En liten ljudprocessor bärs bakom örat, precis som med ett cochleaimplantat. Det är anslutet via en sladd till en sändarspole som sitter på utsidan av ditt huvud, över implantatet. Spolen sitter på plats med hjälp av magneter.

Under operationen kommer en flexibel elektrod att föras in i din cochlea i innerörat. Men till skillnad från ett cochleaimplantat, som följer nästan hela cochlean, täcker den kortare EAS-elektroden endast det basala området som ansvarar för de högfrekventa ljuden medan det fungerande området i cochleans spets lämnas orört. En öronsnäcka, som riktar ljudet in i din hörselgång, ansluts till ljudprocessorn.

Så här fungerar EAS:

 • En mikrofon inuti ljudprocessorn fångar upp ljud. Både hög- och lågfrekventa ljud bearbetas samtidigt.
 • Lågfrekventa ljud förstärks och skickas genom öronsnäckan in i hörselgången.
 • Dessa lågafrekventa ljud följer en naturlig väg till din cochlea, där hårcellerna i cochleans spets som förmedlar lågfrekventa ljud, tar emot de förstärkta ljudsignalerna.
 • Ljuden blir digitalt analyserade och kodade av ljudprocessorn så att de bildar ett särskilt mönster av kodade elektriska signaler. 
 • Signalerna skickas till spolen och överförs genom huden till implantatet.
 • Implantatet skapar elektriska pulser från de kodade signalerna.
 • Dessa pulser skickas vidare via elektrodkontakterna till olika delar av cochlean.
 • Hörselnerven tar emot både akustisk och elektrisk ljudinformation samtidigt och för vidare den till auditiva cortex, hörseldelen av din hjärna, där den tolkas som ljud.
Bildschirmfoto 2019-05-03 um 11.37.35
Source: MED-EL

Kan jag få EAS via landstinget? 

Ditt Landstings riktlinjer för cochleaimplantat gäller även för EAS-system. En noggrann bedömning kommer utföras för att fastställa lämpligheten, precis som med cochleaimplantat. Om kriterierna matchar kommer Landstinget att stå för kostnaderna.

För vem passar ett elektroakustiskt stimuleringssystem (EAS)?

Hörseltester och medicinska undersökningar kommer att visa om ett EAS-system är ett bra alternativ för dig eller ditt barn. Kriterierna omfattar:

 • Lindrig till måttlig hörselnedsättning för de låga frekvenserna samt svår till grav hörselnedsättning för de höga frekvenserna.
 • Inte tillräcklig talförståelse även med optimalt utrustad hörapparat.
 • Det får inte ske någon progressiv hörselnedsättning – om din hörselnedsättning gradvis försämras kanske EAS-systemet inte kommer att fungera lika bra för dig om några år, eftersom du måste ha lite naturlig resthörsel kvar
 • Det får inte finnas några missbildningar eller hinder i cochlean.
 • Villig att delta i vanliga rehabiliteringsbesök med en talpedagog i upp till två år efter operationen.
implantat-vorteile-2

Fördelar med elektroakustisk stimulering

 • Bättre talförståelse: studier har visat att EAS användare i genomsnitt uppnår ungefär 50 procent bättre talförståelse än vad de gör med enbart en hörapparat.
 • Bättre uttal när användaren hör sin egen röst tydligare
 • Tala i telefon blir lättare tack vare bättre talförståelse
 • Aktivt deltagande i skolan och på arbetet 
 • Uppskattningen av musik när användaren hör de högfrekventa tonerna
 • Bättre talförståelse underlättar kommunikationen i grupp och i bullriga miljöer
 • Högre livskvalitet

Vad du bör tänka på när det gäller EAS?

 • Desto mjukare och flexiblare elektroden är, desto mindre troligt är det att de ömtåliga strukturerna i ditt inneröra blir skadade. Därmed har du större chans att bevara din resthörsel. Detta är särskilt viktigt med EAS eftersom man vill bevara resthörseln. 
 • MR-kompatibilitet – Det är viktigt att veta om, och i vilken utsträckning, ditt implantat är kompatibelt med MR-skannrar som används för bildgivande diagnostik.
 • Kompatibilitet med framtida ljudkodande strategier – Detta innebär att du kan uppgradera ditt implantatsystem utan att behöva opereras när teknologin blir mer avancerad i framtiden.
 • Om en ljudprocessor är ”bakåtkompatibel” kommer den att vara kompatibel med ett implantat som du kan ha haft i flera år.
 • Intelligent ljudanpassning – Din ljudprocessor kommer att uppfatta att du byter miljö och justerar programmen och volymen automatiskt, så du behöver inte hålla på och justera det manuellt.
 • Mer än en mikrofon – Det gör att du uppfattar ljudet som kommer framifrån tydligare och ger dig bättre hörsel i bullriga miljöer.
 • Minskat vindbrus – så att det är lättare att höra utomhus.
 • Vattentålighet – så att din enhet tål vattenstänk, och har vattentäta tillbehör så att din kan simma när du har på dig din ljudprocessor.

Vill du veta mer? 

 

Kontakta en Mentor