Calle_Johansson-1

” Om du är en ny CI-användare, var tålamod när du anpassar dig till alla nya ljud ”

Calle, Umeå och Falun, Sweden Kontakta Calle

” Om du är en ny CI-användare, var tålamod när du anpassar dig till alla nya ljud ”

Calle, Umeå och Falun, Sweden Kontakta Calle

Mellanöre­implantat

Hur fungerar ett mellanöreimplantat?

Istället för att bara förstärka ljudet, som en hörapparat gör, omvandlar mellanöreimplantatet ljudet till mekaniska vibrationer som direkt stimulerar mellanörat. Därmed förs en förstärkt signal till innerörat, så att även högfrekventa ljud kan höras bra.

Mellanöreimplantatet består av två huvudkomponenter: det kirurgiska implantatet, som placeras under huden, och audioprocessorn som sitter bekvämt på utsidan under ditt hår. Där sitter den direkt över implantatet med hjälp magnetisk attraktion.

Hur fungerar ett mellanöreimplantat?

 • Audioprocessorn omvandlar ljudvågorna till elektriska signaler.
 • Signalerna överförs sedan genom huden till implantatet.
 • Implantatet överför signalerna till en pytteliten del som kallas sändare.
 • Sändaren omvandlar signalerna till mekaniska vibrationer som stimulerar rörelse i mellanörats strukturer – tre små ben som kallas hörselbenen.
 • Vibrationerna överför den akustiska information till ditt inneröra och sedan till din hjärna, där det tolkas som ljud.

Kan man få ett mellanöreimplantat via Landstinget?

Folkhälsomyndigheten ger inga riktlinjer för mellanöreimplantat. De kan tillhandahållas av Landstinget om du anses vara en lämpad kandidat.

vibrant_2te_wahl_72_dpi_danielzangerl (93 von 093)

För vem passar ett mellanöreimplantat?

Personer med måttlig till svår sensorineural hörselnedsättning, ledningshinder eller kombinerad hörselnedsättning som av medicinska skäl inte kan dra nytta av konventionella hörapparater.Dessa kan inkludera abnormaliteter i ytterörat, återkommande infektioner, hudirritationer eller problem som uppkommit då öronsnäckan blockerat hörselgången.

Så kan det vara när du tycker att dina hörapparater bara gör oljud, snarare än underlätta för dig när du ska höra någon tala.                  

En fullständig hälsoundersökning och hörselbedömning kommer att göras för att avgöra om du är lämplig för operation och om det är troligt att du får tillräckligt med hjälp av ett mellanöreimplantat.

Du måste vara minst fem år gammal och ha en fungerande hörselnerv och cochlea. Det finns ingen övre åldersgräns.

Vad bör du tänka på när det gäller mellanöreimplantat?

 • Känsla och utseende: Audioprocessorerna varierar i storlek och vikt. Vissa har utbytbara höljen i olika färger och med olika design, så att du kan uttrycka din personlighet eller bära den diskret.
 • Transkutan eller perkutan: Transkutana implantat överför ljudsignaler till implantatet genom intakt hud. De ger sällan hudproblem och har en klar fördel rent estetiskt när audioprocessorn inte används. I perkutana enheter är audioprocessorn fäst till skallbenet med ett fäste på en titanskruv på icke-intakt hud. Huden runt skruven måste rengöras noggrant varje dag för att förhindra de infektioner som kan uppkomma med perkutana enheter. Huden runt skruven måste rengöras noggrant varje dag för att förhindra infektioner.
 • Talspårning: Detta identifierar den riktning varifrån talet kommer, så att ljudet blir tydligare. 
 • MR-kompatibilitet – det är viktigt att veta om, och i vilken utsträckning, din enhet är kompatibel med MR-skannrar som används för diagnostiska medicinska tester.
 • Adaptiva riktningsmikrofoner – dessa gör de lättare att identifiera och filtrera bort bakgrundsbrus.
 • Trådlös anslutning: Din audioprocessor kan ansluta till din mobiltelefon, mp3-spelare eller lyssningshjälpmedel.
 • Lämplighet för barn – Inte alla mellanöreimplantat är lämpliga för barn, eftersom vissa av dem ska fästas till orörliga skallben. Det finns emellertid andra som inte påverkas av att skallbenet växer.
 • Ljudhantering/intelligent ljudanpassning: Intelligent ljudanpassning – Din audioprocessor kan skilja mellan olika lyssningsmiljöer och anpassar sig automatiskt, så du behöver inte ändra något manuellt när du går från en tyst till en bullrig miljö, till exempel när då går in i en restaurang. Individuella program för specifika miljöer, som till exempel har bakgrundsbuller, TV eller musik.
 • Fjärrkontroll: Du kan, om det behövs, snabbt och enkelt göra manuella justeringar utan att ta bort audioprocessorn.

 

VAD DU BÖR TÄNKA PÅ

Implantatkirurgi brukar anses vara mycket säkra, men alla typer av operationer medför en viss risk. Det kan vara alltifrån risken med narkos till risken för infektion efter operationen.

I vilket  fall är det en relativt snabb och enkel operation, som pågår i max 60 minuter. Be din läkare berätta mer om de risker och fördelar som gäller dig.

Bildschirmfoto 2019-05-03 um 11.33.35
Source: MED-EL

Vill du veta mer?

 

Kontakta en Mentor