Lina_Pic_Web

” Sedan jag har fått min CI har mitt förtroende vuxit. ”

Lina, Nacka, Stockholm, Sweden, Kontakta Lina

” Sedan jag har fått min CI har mitt förtroende vuxit. ”

Lina, Nacka, Stockholm, Sweden, Kontakta Lina

Vad är ett cochleaimplantat? 

Kortfattat skulle man kunna säga att ett cochleaimplantat är en typ av hörselprotes. Den kringgår den del av innerörat som inte fungerar, cochlean, och ger en direktstimulering av hörselnerven. Detta är den huvudsakliga skillnaden mot en traditionell hörapparat. Hörselnerven skickar information till hjärnan där den tolkas som ljud. Vid denna typ av operation anses det vara en låg risk för komplikationer. En stor undersökning i Storbritannien 2013 visar att risken för stora komplikationer är låg – cirka 1,6 % – och de flesta av komplikationerna är små och övergående.

Vad består ett cochleaimplantat av?

Ett cochleaimplantatsystem består av två delar, en yttre och en inopererad. Implantatet sitter intakt under huden. Cochleaimplantatet har en elektrod som förs in i cochlean i innerörat. Denna elektrod ersätter de skadade eller saknade hårcellerna i cochlean. Processorn (den yttre delen) bärs bakom örat. En mikrofon i processorn fångar upp ljudsignaler och skickar dem till spolen. Spolen överför ljudsignalerna till implantatet, som sedan omvandlar dem till elektriska pulser.  

Läs mer om CIs

Om du vill veta mer om att leva med ett cochleaimplantat

 

Kontakta en Mentor 

Hur fungerar ett cochleaimplantat?

 • En mikrofon inuti ljudprocessorn fångar upp ljud.
 • Processorn analyserar och kodar dessa signaler till elektriska pulser.
 • Signalerna skickas till spolen och överförs genom huden till implantatet. Implantatet skapar elektriska pulser från de kodade signalerna.
 • Dessa pulser skickas vidare via elektrodkontakterna till olika delar av cochlean.
 • Hörselnerven tar emot dessa pulser och för dem vidare till auditiva cortex, hörseldelen av din hjärna, där de tolkas som ljud.

För vem passar ett cochleaimplantat?

Ett cochleaimplantat är lämpligt för personer i alla åldrar med svår till grav sensorineural hörselnedsättning. Både barn som föds döva och personer som förlorat sin hörsel efter att de lärt sig tala kan dra nytta av ett cochleaimplantat. Implantationen på barn kan göras under deras första år. För att få ett cochleaimplantat måste personen i fråga ha en fullt fungerande hörselnerv som kan skicka signaler till hjärnan.

Hur uppfattar man ljudet med ett cochleaimplantat?

Detta är en fråga som många cochleaimplantat-kandidater ställer. Det finns inget enhetligt svar på det, eftersom varje persons hörsel är annorlunda. Hjärnan måste lära sig att höra (igen) med ett implantat. Lärandeprocessen är individuell och beror på flera faktorer.

Rehabiliteringen efter operationen är avgörande för att nå framgång med ett cochleaimplantat. Den består av sessioner med en logoped och lyssningsträning som kan göras hemma. Vuxna behöver rehabilitering i upp till 6-12 månader efter implantationen, medan barns rehabilitering kan pågå i flera år.

 

Bildschirmfoto 2019-05-03 um 11.33.35
Source: MED-EL

Fördelar med cochleaimplantat:

 • Bättre talförståelse, även i svåra lyssningssituationer. Det kan vara till stor hjälp både i skolan, på arbetet och i samhället. Många cochleaimplantatanvändare förstår tal utan att behöva läsa på läpparna. 
 • Förbättrat tal – Att både kunna höra sin egen röst och andras hjälper användaren att utveckla sitt tal.
 • Prata i telefon – Förbättrad talförståelse utan läppläsning underlättar även kommunikationen över telefonen. 
 • Större självständighet – Att kunna höra dörrklockan, telefonen, trafiken samt kunna delta i gruppsamtal gör att användaren känner sig mer självständig och får bättre självförtroende.
 • Forskning visar att barn som har fått ett cochleaimplantat i tidig ålder presterar bättre i skolan, har större chans att gå i en vanlig skola och har bättre förutsättningar i arbetslivet i jämförelse med jämnåriga barn som har samma grad av hörselnedsättning, men har fått ett implantat senare i livet.
 • Många barn med cochleaimplantat håller samma utbildningsnivå och har samma förutsättningar till en anställning som de barn som föds med fungerande hörsel. 
 • Bättre livskvalité – Många användare njuter av ett mer aktivt och socialt liv (igen). Att kunna höra och kommunicera med omgivningen hindrar många från att bli ensamma och isolera sig vilket minskar risken för depression. Förbättrad mental hälsa kan främja immunförsvaret och därmed även den fysiska hälsan.
 • Kunna uppskatta musik – Eftersom cochleaimplantatet gör att användaren kan skilja mellan många olika ljud är det mer troligt att denne kan uppskatta musik mer än tidigare.

Läs mer om CIs

Om du vill veta mer om att leva med ett cochleaimplantat

 

Kontakta en Mentor 

Vad ska man tänka på när det gäller cochleaimplantat?

När man väljer cochleaimplantat gör man ett långsiktigt val. Implantatet har man i ungefär 30 år. Processorn kan man enkelt byta ut. Därför borde fokuset vara på den inopererade delen. När man väljer cocleaimplantat rekommenderar vi att man tar med följande punkter i beaktande.

 1. Elektrodlängd: Längden varierar på varje persons cochlea. Var säker på att elektroden täcker hela längden av din cochlea. Varje frekvens matchar en viss plats i cochlean, precis som tangenterna på ett piano. Elektroden behöver täcka cochlean för att användaren ska höra både höga och låga tonhöjder. För optimalt utfall bör elektroden matcha den exakta längden på din cochlea.
 2. Elektrodflexibilitet: Cochlean har samma storlek som en ärta och har väldigt ömtåliga strukturer. Elektroden måste vara mjuk och flexibel för att förhinda att cochlean skadas under operationen. Med en mjuk elektrod har du större chans att bevara din resterande hörsel. Användare kan dra nytta av framtida teknik och medicinsk utveckling.
 3. MR-kompatibilitet: Magnetkameraundersökningar används frekvent i dagens moderna diagnostiska medicin för att ge en tydlig bild av kroppen. Det går dock inte att genomföra en MR-undersökning med alla cochleaimplantat, då magneten i implantaten kan förflyttas under undersökningen. I dessa fall måste ett man göra ett ingrepp och ta bort magneten innan MR-undersökningen. Det finns en del implantat som tillåter MR-undersökningar i upp till 3 Tesla utan att magneten måste avlägsnas. De implantaten innehåller en roterande magnet som inte påverkas av de magnetiska krafterna under en MR-undersökning. Tillverkare av cochleaimplantat erbjuder detaljerad information om MR-kompabilitet.

Läs mer information om kostnad och operation på undersidan.

Referens: 

[1]Bond M, Mealing S, Anderson R, Elston J, Weiner G, Taylor RS, et al. 2009. The effectiveness and cost-effectiveness of cochlear implants for severe to profound deafness in children and adults: a systematic review and economic model. Health Technol Assess13(44):1-330.

[2] Venail F, Vieu A, Artieres F, Mondain M, Uziel A. 2010. Educational and Employment Achievements in Prelingually Deaf Children Who Receive Cochlear Implants. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 136(4):366-72.