Hur mycket kostar ett cochleaimplantat?

Den totala kostnaden för ett cochleaimplantat är jämförbart med en medelstor-bil. I Sverige så täcks kostnaden för cochleaimplantat, preoperativ bedömning , operation och uppföljningsbehandling av Landstinget.

78819552