Cathrine

” Isolera dig inte, försök hålla igång vardagen så gott du kan ”

Cathrine, Södertälje, Sweden Kontakta Cathrine

” Isolera dig inte, försök hålla igång vardagen så gott du kan ”

Cathrine, Södertälje, Sweden Kontakta Cathrine

hörselnedsättning

hörselnedsättning- ett liv i tystnad?

Det finns ca 1,4 miljoner människor i Sverige som har någon form av hörselnedsättning eller dövhet. Personer med grav hörselnedsättning kan ha lite kvarvarande hörsel, däremot så är det inte tillräckligt för att förstå tal. Barn lär sig att prata genom att upprepa vad de hör. Om de inte kan höra så kommer deras tal och språkutveckling att försämras.

Döv eller hörselskadad?

Audiologi, vetenskapen som rör hörselsinnet, skiljer mellan lindrig, måttlig, allvarlig och grav hörselnedsättning. Grav hörselnedsättning nämns ibland som dövhet. Definitionerna av de olika graderna av hörselnedsättning varierar lite mellan olika organisationer, men enligt British Society of Audiology definieras ”hörselnedsättning” som en nedsättning på minst 20 dB i ett öra eller båda öronen. 

ThinkstockPhotos-491708527_HearPeers_Crop_Filter

Hörsel och talförsåelse

Normal kommunikation sker på en nivå på cirka 65 dBMänniskor med hörseltrösklar lägre än den nivån har svårigheter i att förstå tal, specielt i miljöer med mycket ljud i omgivningen. Ofta kan det ta ett tag för personer som drabbats att upptäcka att deras hörsel har försämrats. 

Hörapparater och hörselimplantatr lösningar for hörselnedsättning.

Mer information om hörselnedsättning är tillgänglig på Orsaker till hörselnedsättning och Typer av hörselnedsättning. 

Ett hörselimplantat kan vara en passande lösning för dig. Har du frågor om livet med hörselimplantat? 

Våra HearPeers mentorer svarar gärna på dina frågor. 

Kontakta en Mentor