Cathrine

” Ta det försiktigt och ha tålamod. Jag rekommenderar det absolut utan tvekan alls! ”

Cathrine, Södertälje, Sweden Kontakta Cathrine

” Ta det försiktigt och ha tålamod. Jag rekommenderar det absolut utan tvekan alls! ”

Cathrine, Södertälje, Sweden Kontakta Cathrine

Vanliga orsaker till hörselnedsättning 

Ungefär 1 av 900 barn föds med hörselnedsättning i ett eller båda öronen. En hörselnedsättning kan diagnostiseras så tidigt som de första dagarna i livet med hörselscreening för nyfödda. 

Om ditt barn inte klarar testet kommer ytterligare hörselbedömningar att utföras. Eftersom hörseln är avgörande för att utveckla tal- och språkfärdigheterna bör en hörselnedsättning helst diagnostiseras så snart som möjligt. Sjukdomar, skador eller gradvis försämring är andra orsaker till hörselnedsättning.

Hörselnedsättning kan kategoriseras ytterligare

 

Det kan vara tillfälligt, efter ett akustiskt trauma eller permanent. Hörselproblem kan antingen vara medfödda eller uppkomma vid vilken ålder som helst. Det kan påverka ett eller båda öronen. De främsta orsakerna till hörselnedsättning kan ligga i örat (hörselnerven, ytter-, mellan eller inner-örat) eller hjärnan. Din (öron-näsa-hals) ÖNH-specialist kan identifiera orsaken till din hörselnedsättning. Behandlingen beror på typ och grad av hörselnedsättning.

medelmedel_DSC_4093-full width

De vanligaste orsakerna till förvärvade hörselproblem är: 

 • Infektioner under den tidiga barndomen, exempelvis hjärnhinneinflammation, mässling eller påssjuka
 • För tidig födsel, som kan göra spädbarn mer mottagliga för infektioner.
 • Kroniska öroninfektioner i barndomen som mediaotit eller sekretorisk mellanöreinfektion.
 • En huvudskada.
 • Exponering för höga ljud.
 • Plötslig hörselnedsättning
 • Åldrande 

De vanligaste orsakerna till medfödda hörselproblem är:

 • Genetiskt – mer en hälften av alla barn med medfödd dövhet har en ärftlig genetisk defekt.
 • Komplikationer under graviditeten, exempelvis infektioner som röda hund, cytomegalovirus (CMV) och toxoplasmos. Vissa läkemedel kan skada barnets hörselorgan före födseln.
 • Missbildning i örat.

 

implantat-vorteile-2

Åldersrelaterad hörselnedsättning

Hörseln kan försämras som en del av den naturliga åldringsprocessen. Från omkring 50-års ålder ökar risken för presbyakusi och åldersrelaterad hörselnedsättning. När hörseln börjar försämras blir det allt svårare att höra högfrekventa ljud och svaga röster. I de flesta fall behandlas åldersrelaterad hörselnedsättning med en hörapparat, men ibland räcker inte det. I dessa fall kan ett hörselimplantat vara lösningen. 

Orsaker till åldersrelaterad hörselnedsättning:

 • Naturlig åldringsprocess
 • Genetiskt
 • Höga ljud, rökning
 • Diabetes
 • Högt kolesterol

Brusinducerad hörselnedsättning 

Exponering för höga ljud är en vanlig orsak till permanent hörselnedsättning. Akustiskt trauma kan uppkomma efter exponering för en väldigt hög ljudnivå under en kort tid, tillexempel efter en explosion som ger ifrån sig ett högt ljud såväl som en stark tryckvåg vilket kan orsaka skador på de känsliga hårcellerna i cochlean. En allvarlig brusinducerad hörselnedsättning kan behandlas med ett cochleaimplantat.

Upprepad exponering för högljutt buller över en tid, som till exempel buller på arbetet eller hög musik genom hörlurar, kan också leda till försämrad hörsel.

Barn som ligger i magen kan höra ljud redan under vecka 20 i graviditeten. Gravida mammor bör därför undvika höga ljud när det är möjligt.

Plötslig hörselnedsättning – stressrelaterat?

Din psykiska såväl som fysiska hälsa kan påverka din hörsel. Stress under en lång tid kan orsaka plötslig hörselnedsättning. Adrenalin, som är ett stresshormon, leder syre till musklerna i stället för innerörat. Hårcellerna i cochlean behöver syre för att kunna utföra sin uppgift. Dålig cirkulation kan orsaka plötslig hörselnedsättning eller tinnitus (ett konstant öronbrus). Kontakta en läkare omedelbart om du misstänker en plötslig hörselnedsättning.

Våra HearPeers mentorer hjälper gärna till

 

Kontakta en Mentor