Nytt mentorprogram har startats i Sverige för att stötta personer med hörsel­nedsättning

04.September.2017

HearPeers mentorsprogram har utvecklats för att stötta personer som drabbats av hörselnedsättning.  Det landsomfattande initiativet, är tänkt att erbjuda råd och stöd från personer som gått igenom liknande upplevelser.

1,4 miljoner människor lever med hörselnedsättning och det kan vara både svårhanterligt och skrämmande. Så fort man diagnostiserats med hörselnedsättning finns ett antal tillgängliga behandlingsalternativ, allt från traditionella bakom-örat-hörapparater till inopererade hörselimplantat. För de som har hörselnedsättning kan det vara svårt att bestämma sig för vilket alternativ som passar bäst. Därför behövs det en ingående rådgivning med en audionom, samtidigt som man tar hänsyn till personens egna preferenser.

MED-EL UK Ltd., företaget bakom mentorprogrammet, hoppas att det ska kännas lite lättare för de patienter som har svårt att välja behandling genom att få prata både med någon som har gått igenom en liknande upplevelse och en audionom. Cassandra Brown, Managing Director på MED-EL, säger:

”HearPeers mentorprogram är främst avsett att stötta personer med hörselnedsättning som känner att det skulle underlätta om de kunde prata med någon som har gått igenom en liknande upplevelse. Vi vill uppmuntra alla som vill prata med någon för att få lite vänliga, praktiska råd att besöka HearPeers webbplats och kontakta en mentor som bor i närheten.”

Programmet är inte enbart tänkt för de som ännu inte har bestämt sig för vilken behandling de ska välja. Det ger också stöd till de som redan har valt en behandling, särskilt de som ska genomgå en operation för att få ett hörselimplantat. Hörselimplantat passar inte alla patienter, men är en behandlingslösning för vissa av de som har hörselnedsättning. Implantaten, som sätts in genom en operation, placeras under huden och kan ge bättre resultat för de som inte längre har nytta av hörapparater. Det finns just nu ungefär 3 500 personer i Sverige med hörselimplantat, men antalet förväntas öka.