Moderna hörselimplantat hjälper människor med svår hörselnedsättning att höra igen

Det är möjligt att återfå din förmåga att höra

28.November.2019

Under vissa omständigheter kan hörseln återställas

Processen kan vara långsam och gradvis. Utan att du märker det kan din hörsel försämras. Du kan inte längre höra konversationer lika tydligt som tidigare, när du ser på TV behöver du höja volymen och du kan bli skrämd av bilar som du inte hör närmar sig. Ofta inser vi bara hur viktig vår hörsel är när den inte längre fungerar som den ska. Nedsatt hörsel är inte någonting du måste stå ut med. Moderna hörselimplantat hjälper människor med svår hörselnedsättning att höra igen. Det kan vara en lösning när hörapparaten inte längre räcker till. Med hörselimplantat kan även barn som föds med grav hörselnedsättning växa upp i en hörande värld.

Hur hörsel fungerar

Hittills är hörseln det enda mänskliga sinnet som kan ersättas av en teknisk enhet. Det kan låta otroligt till en början, men det är möjligt tack vare modern medicinsk teknik. Implanterbara hörselsystem kan vara en lösning och det kirurgiska ingreppet som genomförs har blivit en rutinmässig procedur. Att känna till örats anatomi hjälper dig att förstå hur hörsel med ett implantat fungerar.

När hörseln fungerar som den ska passerar ljudet genom flera delar av örat.

  • Ytterörat: Ytterörat tar upp ljudvågor via pinnan och skickar dem genom hörselkanalen till trumhinnan.
    Trumhinnan med dess tunna membran fungerar som en barriär mellan ytterörat och de inre delarna.
  • Mellanörat: Ljudvågorna får trumhinnan att vibrera och sätter hörselbenen (hammaren, städet och stigbygeln) irörelse. Hörselbenen förstärker de inkommande mekaniska pulserna och leder dem vidare till innerörat.
  • Innerörat: Det är i innerörat som cochlean är placerad. Med sina hårceller konverterar den snäckformade cochlean mekaniska vibrationer till elektriska signaler. Hörselnerven överför dessa signaler till hjärnan som ”översätter” dem till språk, tal, musik etc.

Om något av stegen i den här komplexa processen försämras hör du dåligt eller inte alls. Beroende på vilken del av örat som är påverkad finns olika medicinska alternativ och hörsellösningar tillgängliga.

Varför förlorar vi hörseln?

Åldersrelaterad hörselnedsättning kan starta vid 50 år ålder – eller till och med tidigare. De känsliga hårcellerna i innerörat kan ta skada över tid, vilket innebär att de inte längre kan konvertera signaler till hjärnan. Exponering för buller under en längre tid eller stress kan leda till sämre hörsel eller plötslig hörselnedsättning. Sjukdomar, infektioner eller olyckor är andra vanliga orsaker till hörselskador. När barn föds döva kan det bero på en ärftlig genetisk orsak. Hörselimplantat kan vara en lösning för både barn och vuxna, det finns ingen övre åldersgräns.

Olika typer av hörselnedsättning:

Alla hörselskador är inte desamma. Beroende på vilken del av örat som påverkas skiljer man på olika typer:

  • Konduktiv hörselnedsättning: Ytter- och / eller mellanörat är skadat och kan inte överföra ljud ordentligt till innerörat.
  • Sensorinural hörselnedsättning: Hårcellerna, de små sensoriska cellerna i cochlean är skadade och kan inte omvandla mekaniska vibrationer till elektriska pulser.
  • Kombinerad hörselnedsättning: Kombinerad hörselnedsättning är en kombination av ledande och sensorinoal hörselnedsättning.
  • Neural hörselnedsättning: hörselnerven är skadad eller finns inte.

Hörapparat eller hörselimplantat? Behandling av hörselnedsättning:

Behandlingen varierar beroende på vilken del av örat som är påverkad. Det sträcker sig från medicinering till hörapparater eller kirurgiska alternativ. Medan traditionella hörapparater förstärker ljudet passerar hörselimplantat den skadade eller saknade delen av örat. De är en lösning när hörapparater inte längre är effektiva. I händelse av svår till grav hörselnedsättning är cochleaimplantat ofta den enda lösningen, eftersom skadade hårceller i cochlean inte kan regenereras. Benledningsimplantat kan återställa hörselförmågan om ytter- eller mellanörat påverkas. Det finns till och med en lösning om hörselnerven är skadad eller helt saknas.

Återställa känslan av hörsel? Så fungerar cochleaimplantat och andra hörselimplantat:

Cochleaimplantatet fångar upp ljud med hjälp av en mikrofon, kodar och överför det via en elektrod i cochlean till hörselnerven. Från hörselnerven skickas stimulansen till hjärnans hörselcentrum, där det uppfattas som brus, språk, musik etc. Ett cochleaimplantat ersätter i huvudsak de skadade hårcellernas uppgift och omvandlar mekanisk stimulering till elektriska pulser. Skadade hårceller går inte att förnya.

Benledningslösningar använder benens naturliga förmåga att leda ljud. Hjärnstamimplantat förbigår hörselnerven och gör att människor utan hörselnerv kan höra.

Hörselimplantat består av två komponenter – en extern del och en inopererad. Den inre delen implanteras kirurgiskt bakom örat med elektroden insatt i spindeln. Den externa delen, ljudprocessorn, skickar ljud till implantatet.

Har du frågor om livet med ett cochleaimplantat eller andra hörselimplantat?

HearPeers Mentorer är hörselimplantatanvändare som delar sina berättelser och personliga upplevelser om livet med ett hörselimplantat. De hjälper dig gärna under din hörselresa och ser fram emot att besvara dina frågor om livet med hörselimplantat.

Ta kontakt med en HearPeers-mentor!