Teresa Amat, ordförande för European Association of Cochlear Implant Users EURO-CIU

03.March.2021

”Personer med hörselnedsättning möter kommunikationshinder och hörselproblem varje dag. Pandemin har ökat och förvärrat den sociala isoleringen av dessa människor, särskilt i länder där det är obligatoriskt att använda munskydd. Dessa åtgärder är nödvändiga på grund av COVID, men gör det samtidigt svårt att höra tal och omöjligt att läsa på läppar. Personer med hörselnedsättning bör dock inte avstå från att interagera med omgivningen. ”

 

World Hearing Day firas den 3 mars 2021. Hur skiljer sig årets dag från föregående års med tanke på den nuvarande pandemin?

World Hearing Day är en synlighetsdag som har vuxit år för år och allt fler organisationer och länder deltar i firandet. Den här gången lanseras nästan alla informationskampanjer online för att nå så många människor som möjligt och sprida vårt budskap om hörselhälsa. Tillsammans med Världshälsoorganisationen WHO kommer EURO-CIU att lansera kampanjen ”Hearing Health for All”, som bland annat syftar till att regeringar ska göra hörselprov för alla åldersgrupper till ett offentligt behandlingserbjudande. Allmänheten måste bli medveten om detta och ta hand om sin hörsel så att vi kan bli gamla med bästa möjliga hälsa, särskilt nu när distansarbete, virtuell undervisning och videosamtal har blivit vanligt.

 

Pandemin fungerar som en katalysator för många trender och kommer att leda till nya standarder, även när det gäller social interaktion. Vilka utmaningar möter hörselskadade/CI-användare nu och i framtiden när det gäller att hålla avstånd till varandra?

Personer med hörselnedsättning möter kommunikationshinder och hörselproblem varje dag. Detta leder till distansering och social isolering, som endast har förvärrats i den nuvarande situationen, särskilt i länder där det är obligatoriskt att använda munskydd. Dessa åtgärder är nödvändiga på grund av COVID, men samtidigt gör de det svårt att höra tal och omöjligt att läsa på läppar (enligt studier av personer med hörselnedsättning på mer än 20 decibel). EURO-CIU samarbetar med konsumentorganisationernas europeiska standardiseringsbyrå (ANEC) för att skapa en standard för transparenta munskydd och/eller munskydd med fönster som gör det möjligt att läsa läppar. Tillsammans med Europeiska handikappforumet (EDF) arbetar de även med lobbying inom Europaparlamentet för att utbildning fortsätter att vara inkluderande – personlig och med ett munskydd som möjliggör kommunikation och system som stöder hörsel, t.ex. FM-stationer eller teleslingor. Det måste också finnas tillgång till undertexter när utbildningen sker online.

 

För att förhindra att personer med hörselnedsättning blir socialt isolerade, särskilt när de håller avstånd, vad är ditt råd…

… till de drabbade? Till att börja med vill jag be alla om samma sak, nämligen Tålamod och Empati. Jag uppmanar de berörda att inte vara rädda för att kommunicera och be om att något ska upprepas om de inte helt har uppfattat det. De kommunikationsbarriärer som skapas av ”vanliga” munskydd får inte och bör inte hindra dem från att interagera med andra. De får inte tappa modet, men måste förklara för politiker vilka specifika kommunikationsproblem de har och kräva att andra lösningar finns.

… till familj och vänner? Jag vill säga till familjen och vännerna till de drabbade att de är oumbärliga; de måste stödja och möjliggöra kommunikationsprocessen. De som interagerar med en familjemedlem eller vän med hörselnedsättning dagligen vet hur man bäst kommunicerar med dem, förutser deras behov och möjliggör kommunikation med tredje part. Detta kan göras genom att, om möjligt, först förklara för tredje part vad han eller hon behöver göra för att bli lättförståelig och göra konversationen mer flytande för att undvika stress så mycket som möjligt. De måste bli ”förebilder för medvetenhet ”, som jag har sagt. De är mycket viktiga för att undvika social isolering och ångest genom att använda genomskinliga munskydd eller hörselhjälpmedel som t.ex. externa mikrofoner eller telespole ansluten till den hörselskadade personens cochleaimplantat.

… till föräldrar till drabbade barn? De bör överväga vilka justeringar lärarna i skolan kan göra och hitta uppfinningsrika lösningar. De måste kräva stöd i form av t.ex. FM-system under skoltimmarna. Denna hjälp erbjuds ofta av utbildningsmyndigheterna, men skolorna har inte tidigare varit medvetna om att de kunde be om detta eftersom de inte behövde hålla avstånd och använda munskydd. Dessa FM-system måste också vara den senaste generationen med två ljudkanaler så att både läraren och klasskamraterna kan höras tydligt. Med de gamla FM-systemen försvann de andra elevernas tal ofta, vilket går ut över den hörselskadade studentens sociala interaktion med sina kamrater.

… till tillverkare av hörsellösningar? De bör försöka hitta lösningar för de som interagerar med personer med hörselproblem. De bör vara medvetna om hur stressig situationen är för de drabbade och bör bland annat installera telespolar i sina butiker. De bör erbjuda munskydd med fönster för att främja kommunikation och använda undertexter om de har online-möten. Dessutom bör de om möjligt erbjuda rabatter och förklara hur systemen underhålls och hanteras. Detta bör förhindra rädsla och få människor att köpa kompatibla anslutningssystem som kan förbättra den dagliga akustiken hos användare av cochleaimplantat. Slutligen skulle jag vilja be tillverkare att fortsätta investera i forskning och utveckling. Kontinuerlig utveckling och förbättring av tekniska hjälpmedel hjälper också, och de bör göra korta instruktionsvideor med undertexter som förklarar hur dessa hörapparater används.

… till arbetsgivare? De bör vara medvetna om den stressiga situationen som personer med hörselnedsättning befinner sig i när de planerar sitt arbete, och de bör hitta strategier som kan lindra de problem som pandemin skapar. De måste göra ”rimliga justeringar” av det arbete som rekommenderas i europeisk lagstiftning. Detta kan till exempel vara att omorganisera eller modifiera arbetsuppgifterna eller erbjuda support och tillbehör till användare av cochleaimplantat, t.ex. system för att förbättra akustiken (FM, teleslingor, mikrofoner, etc.).

Vi vet att i vissa europeiska länder har det föreslagits användning av programmeringssessioner, utvärderingar och online-talterapi för att upprätthålla service utan att äventyra vår hälsa. Jag vill betona vikten av att dela användbara metoder och hjälpmedel som främjar kommunikation med hörselskadade bland alla yrkesverksamma. Om en idé är bra måste vi använda den, oavsett om den har sitt ursprung i Finland, Ukraina, Italien eller Spanien. Vi bör använda alla tillgängliga resurser för att utvecklas som människor och yrkesverksamma till samhällets förmån.

 

Personer med hörselnedsättning löper större risk att isoleras på grund av pandemin. Vilka särskilda lösningar kan de få hjälp av? Och vem ska ta på sig denna uppgift?

Alla lösningar som minskar isoleringen och känslan av isolering är lämpliga. Situationen är mycket stressande för personer med hörselproblem. De aktuella arbetsgivarna är utan tvekan de som behöver erbjuda de perfekta lösningarna så att hörselskadade kan utföra sitt arbete i en så avslappnad miljö som möjligt.

När det inte är en arbetssituation måste de berörda personerna föreslå lösningar, eftersom de har en bättre förståelse för problemet och kan anpassa de möjliga lösningarna till den hörselskadade och samtalspartnern. Men kanske borde vi alla också kräva en särskild insats från regeringen och samhället för att få tillgång till kommunikationsutrustning och anpassa arbetsplatsen i rimlig omfattning så långt det är möjligt. Det skulle inte heller skada regeringar att vara medvetna om de problem som vår grupp har och att underlätta tillgången till befintliga hjälpmedel som telespole eller FM, användning av certifierade transparenta ansiktsvisirer – det borde åtminstone finnas på alla offentliga platser.