Meny

Elektroakustisk stimulering  

Det elektroakustiska stimuleringssystemet (EAS) kombinerar teknologin från ett cochleaimplantat med en hörapparat. Den är designad för personer med partiell hörselnedsättning som kan höra lågfrekventa ljud men inte höga frekvenser. 

Personer med partiell hörselnedsättning kan troligen höra bra när de pratar med en person i en tyst miljö, men har svårt att följa samtal i bullriga miljöer. Manliga röster är oftast lättare att förstå än kvinnoröster.

Doctor_Senior_patient_iStock_227504Medium

Hur fungerar elektroakustisk stimulering?  

Cochleaimplantat-komponenten stimulerar den del av din cochlea som ansvarar för de högfrekventa ljuden, medan ”hörapparat-delen” utnyttjar din naturliga resthörsel genom att höja volymen på de lågfrekventa ljuden. Tillsammans täcker de hela hörselspektrumet.

En liten audioprocessor bärs bakom örat, precis som med ett cochleaimplantat. Det är anslutet via en sladd till en sändarspole som sitter på utsidan av ditt huvud, över implantatet. Spolen sitter på plats med hjälp av magneter.

Under operationen kommer en flexibel elektrod att föras in i din cochlea i innerörat. Men till skillnad från ett konventionellt cochleaimplantat, som följer nästan hela cochlean, täcker den kortare EAS-elektroden endast det basala området som ansvarar för de högfrekventa ljuden medan det fungerande området i cochleans spets lämnas orört. En öronsnäcka, som riktar ljudet in i din hörselgång, ansluts till audioprocessorn.

Så här fungerar EAS:

 • En mikrofon inuti audioprocessorn fångar upp ljud. Både hög- och lågfrekventa ljud bearbetas samtidigt.
 • Lågfrekventa ljud förstärks och skickas genom öronsnäckan in i hörselgången.
 • Dessa låga ljud följer en naturlig väg till din cochlea, där hårcellerna i cochleans spets som förmedlar lågfrekventa ljud, tar emot de förstärkta ljudsignalerna.
 • Ljuden blir digitalt analyserade och kodade av audioprocessorn så att de bildar ett särskilt mönster av kodade elektriska signaler. 
 • Signalerna skickas till spolen och överförs genom huden till implantatet.
 • Implantatet skapar elektriska pulser från de kodade signalerna.
 • Dessa pulser skickas vidare via elektrodkontakterna till olika delar av cochlean.
 • Hörselnerven tar emot både akustisk och elektrisk ljudinformation samtidigt och för vidare den till auditiva cortex, hörseldelen av din hjärna, där den tolkas som ljud.
Bildschirmfoto 2019-05-03 um 11.37.35
Source: MED-EL

Kan jag få det via Landstinget?  

Ditt Landstings riktlinjer för cochleaimplantat gäller även för EAS-system. En noggrann bedömning kommer utföras för att fastställa lämpligheten, precis som med cochleaimplantat. Om kriterierna matchar kommer Landstinget att stå för kostnaderna.

För vem passar ett elektroakustiskt stimuleringssystem (EAS)?

Hörseltester och medicinska undersökningar kommer att visa om ett EAS-system är ett bra alternativ för dig eller ditt barn. Kriterierna omfattar:

 • Lindrig till måttlig hörselnedsättning för de låga frekvenserna samt svår till grav hörselnedsättning för de höga frekvenserna.
 • Inte tillräcklig talförståelse även med optimalt utrustad hörapparat.
 • Det får inte ske någon progressiv hörselnedsättning – om din hörselnedsättning gradvis försämras kanske EAS-systemet inte kommer att fungera lika bra för dig om några år, eftersom du måste ha lite naturlig resthörsel kvar
 • Det får inte finnas några missbildningar eller hinder i cochlean.
 • Villig att delta i vanliga rehabiliteringsbesök med en talpedagog i upp till två år efter operationen.
implantat-vorteile-2

Fördelar med elektrisk akustisk stimulering

 • Bättre talförståelse studier har visat att EAS användare uppnå i genomsnitt 50 procent bättre talförståelse än med hörapparater ensam.
 • Bättre uttal när användarna hör sin egen röst tydligare
 • Telephoning blir lättare tack vare bättre talförståelse
 • Aktivt deltagande i skola och arbete är lättare
 • Mer musik njutning när användarna hör de högfrekventa tonerna
 • Bättre förståelse för tal underlättar kommunikationen i grupper och i bullriga miljöer
 • Högre livskvalitet

Vad du bör tänka på när det gäller EAS?

 • Ju mjukare och flexiblare elektroden är, desto mindre troligt är det att de ömtåliga strukturerna i ditt inneröra blir skadade. Därmed har du större chans att bevara din resthörsel. Detta är särskilt viktigt med EAS eftersom din resthörsel för de lägre. 
 • MR-kompatibilitet – Det är viktigt att veta om, och i vilken utsträckning, ditt implantat är kompatibelt med MR-skannrar som används för diagnostiska medicinska tester.
 • Kompatibilitet med framtida ljudkodande strategier – Detta innebär att du kan uppgradera den inre delen av ditt implantat utan att behöva opereras när teknologin blir mer avancerad i framtiden.
 • Om en audioprocessor är ”bakåtkompatibel” kommer den att vara kompatibel med ett implantat som du kan ha haft i flera år.
 • Intelligent ljudanpassning – Din audioprocessor kommer att uppfatta att du byter miljö och justerar programmen och volymen automatiskt, så du behöver inte hålla på och justera det manuellt.
 • Mer än en mikrofon – Det ger tydligare ljud framför dig och bättre hörsel i bullriga miljöer.
 • Minskat vindbrus – så att det är lättare att höra utomhus.
 • Vattentålighet – så att din enhet tål vattenstänk, och vattentäta tillbehör så att din kan simma när du har på dig din audioprocessor.

Vill du veta mer? 

 

Kontakta en Mentor